psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Voor wie


Welkom voor consult, diagnostiek of behandeling zijn jongeren en volwassenen. Tot de mogelijkheden behoren individuele psychotherapie waaronder EMDR, ouderbegeleiding, partner-relatietherapie en gezinsgesprekken.

Diverse problemen of klachten kunnen reden tot aanmelding zijn:

* Stemmingsproblemen, zoals depressiviteit, vlakheid, geïrriteerdheid

* Angstproblemen

* Slaapproblemen

* Problemen in de impulsregulatie, zoals automutilatie, sub-assertiviteit, dwangmatigheid

* Trauma’s, rouw

* Sociale problemen, zoals verlegenheid, eenzaamheid of problemen rond binding, verlating en intimiteit

* Problemen bij het opvoeden van jonge kinderen of pubers

* Opleidings-, studie- of werkproblemen, stress/ burn-out

* Moeilijkheden bij het uit huis gaan wonen, zelfstandig functioneren

* Identiteitsproblemen, zoals moeite met keuzes maken, seksuele geaardheid, rol in gezin en maatschappij


Volwassenen

De behandeling bestaat uit gesprekken. De frequentie van deze gesprekken is meestal eens per week of eens per twee weken. De duur is 50 minuten, liefst op een vaste tijd.

De individuele therapieën zijn inzichtgevend, persoonsgericht maar daarnaast systemisch georiënteerd.
De hulpvraag  wordt als uitgangspunt genomen. In samenspraak wordt een behandelplan gevormd zodat bij bij de start van de therapie duidelijk is met welk(e) doel(en) er wordt gewerkt. Kort en klachtgericht werken is mogelijk. Zijn de problemen complexer van aard of is de vraag breder, dan kost de behandeling vaak meer tijd maar is de kans op terugval van de problemen geringer.

De ontwikkelingsgeschiedenis, de plaats van een persoon in het gezin,  belangrijke gebeurtenissen in het verleden en heden zijn van belang bij het therapieproces. Veelal wordt na de drie intakegesprekken  gewerkt vanuit open gesprekken. Waar nodig en behulpzaam wordt gebruik gemaakt van opdrachten zoals het registreren en analyseren van zaken of het inoefenenvan nieuw gedrag,  maar zeker niet altijd. 

 Jongeren en jong-volwassenen

Voor jongeren vanaf ongeveer 16 tot 23 jaar bestaat de mogelijkheid tot individuele psychotherapie. De gesprekken duren 45 minuten en vinden eens per week of eens per twee weken plaats, liefst op een vaste tijd. 

Mogelijke problemen tijdens de (pre)adolescentie/puberteit
Voor jongeren geldt dat zij bezig zijn hun identiteit te ontwikkelen:wie ben ik, bij wie sluit ik me aan, wat vind ik van dingen? Dat merk je ook op school. School, studie  en beroepskeuzes maken is niet zo eenvoudig en het verbindingen aangaan of juist loslaten van mensen en eerder gemaakte keuzes kan geblokkeerd raken door angsten, onzekerheid of eerdere negatieve ervaringen zoals gepest zijn.

Soms zijn er studieproblemen; moeite met plannen, snel afgeleid zijn, leerproblemen zoals dyslexie. Maar ook piekeren, zorgen, verwarring, problemen met (stief) ouders of vrienden kunnen emotioneel erg ingrijpend zijn. 

De behandeling: 
Voor allerlei soorten problemen kan je je aanmelden via een doorverwijzing van de huisarts. Over het algemeen worden je ouders  betrokken bij de behandeling, in de eerste fase maar soms ook later. Vanaf 16 jaar ben je in principe wettelijk in staat om een eigen beslissing te nemen maar het kan dan ook prettig zijn als ouders op een positieve manier worden betrokken. 

specifieke behandelvormen

Ouderbegeleiding

De frequentie van de ouderbegeleiding is in overleg, maar gemiddeld eens per twee a drie weken. De duur van een ouderbegeleidingsgesprek is één uur.

Bij ouderbegeleiding worden ouders ondersteund of geadviseerd over de opvoeding van hun kind of jongere. Meestal na een diagnostische fase  waarin gekeken is naar de problematiek van het kind zelf.

Ouderbegeleiding kan als belangrijkste of enige behandelvorm gekozen worden, zeker waar het kinderen in de basisschoolleeftijd betreft.

Er wordt  met ouders of verzorgers gekeken naar het functioneren van het kind en van het ouderschap. Wat zijn de zorgen en wat loopt goed en juist niet? hoe kan het ouderschap optimaal bijdragen aan het bevorderen van het welzijn en de ontwikkeling van het kind/ de jongere? Dat zijn vragen die in een ouderbegeleiding relevant zijn.

Het kan belangrijk zijn om te kijken naar de ervaringen die ouders hebben meegenomen vanuit hun kindertijd en hoe hun eigen ouderschap daardoor wordt beinvloedt. Anders dan bij individuele therapie gaat het uitsluitend om onderwerkpen die van belang zijn voor het ouderschap, zowel pedagogisch als emotioneel.

EMDR

Voor klachten die te maken hebben met angststoornissen of post-traumatische stressklachten, is er de mogelijkheid tot het volgen van een zogenaamde “EMDR-behandeling”. Dit is een momenteel frequent gebuikte behandeling die gericht is op de snelle vermindering van angst- en traumaklachten. Voor de werkwijze bij EMDR zie Links, www.emdr.nl.

Partnerrelatie en gezinsgesprekken  

Er kunnen problemen ontstaan in het gezin of de partner-relatie. In dat geval kan het zinvol zijn één of meerdere gesprekken te hebben met het hele of enkelen uit het gezin of de familie. Deze gesprekken duren anderhalf uur. In deze tijd wordt aandacht besteed aan de klachten, de communicatie, de kwaliteiten van de relatie en relevante zaken die op de achtergrond van de relatie spelen..


Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2024 - Website laatst aangepast januari 2024