psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Links


Informatie over psychotherapie

www.psychotherapie.nl Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

www.lvvp.nl Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten en GZ-/ Klinisch Psychologen. Hierop staat informatie voor cliënten over psychotherapie, klachtrecht  en ook  informatie over de  NVVP ROM-Portal.

www.vkjp.nl Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie.

www.emdr.nl Hier vindt u informatie over EMDR-behandelingen.

www.ribiz.nl Dit is het overheidsregister waar officiële beroepsgroepen, zoals ook de psychotherapeuten BIG, staan geregistreerd. U kunt op nummer zoeken naar een hulpverlener en zo ontdekken of deze geregistreerd staat, en of hij of zij een aantekening/beperking heeft.

Kwaliteitsstatuut

Informatie over verzekeringen en DBC’s

www.lvvp.nl

www.nza.nl Voor o.a. de vastgestelde maximum tarieven voor DBC’s in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

www.minvws.nl/dossiers/dbc/specialistische-informatie-over-dbcs/dbcs-in-de-ggz

www.dbconderhoud.nl/__news/860/Hardnekkige-misverstanden-DBC%E2%80%99s-ggz-en-privacy/

Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2024 - Website laatst aangepast januari 2024