psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Aanmelden


Als u voor uzelf of uw kind een psychotherapeut wilt consulteren en u hiervoor de zorgverzekering wilt aanspreken, dan is het noodzakelijk om eerst na
overleg met uw huisarts een verwijsbrief voor psychotherapie te verkrijgen.

Na telefonische aanmelding bij de praktijk via de voicemail wordt er binnen maximaal 3 werkdagen teruggebeld. 

Vervolgens vinden gemiddeld binnen vier weken twee intakegesprekken plaats samen met het invullen van enkele vragenlijsten in verband met de
aansluiting van de praktijk bij het ROM-portal van de NVVP.
Daarna volgt een adviesgesprek. In principe start aansluitend de therapie of begeleiding.
Het kan zijn dat u voor uw problematiek beter elders geholpen kan worden en dat dit pas blijkt gedurende de intake- en adviesfase. In dat geval
volgt een advies voor doorverwijzing door naar de geschikte hulpverlening.

De praktijk is gesloten tijdens de basisschoolvakantiedagen van de regio Amsterdam, voor achterwacht in vakanties wordt gezorgd via collega's.

Neemt  u naast de verwijsbrief van de huisarts uw poliskaart en een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee naar het eerste
intakegesprek.
Zonder deze papieren kan de intakefase niet starten.

Wachttijden: momenteel is er sprake van een patientenstop. Ik kan wel helpen met het doorverwijzen naar collega psychotherapeuten in de regio.


Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2020 - Website laatst aangepast maart 2020