psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Kosten


Vergoeding Gespecialiseerde GGZ

Verzekerde zorg en vergoeding 2024

Mijn praktijk biedt verzekerde zorg als u wordt verwezen door de huisarts voor Gespecialiseerde GGZ.
Dit wordt vanuit de basisverzekering vergoed, behoudens het jaarlijks eigen risico (minimaal 385,-); neem voor aanvang van de behandeling contact op met
uw verzekering over uw vergoeding. Met alle verzekeringen heb ik een contract maar het is altijd aan te raden dit nog even te controleren
met uw verzekeringsmaatschappij.

Bij Gespecialiseerde GGZ is er een indicatie voor psychotherapie waarbij langduriger hulp nodig lijkt, of als eerdere hulp niet afdoende was.

De huisartsverwijsbrief moet aan landelijk geldende voorwaarden voldoen: de datum is maximaal een halfjaar voor de eerste afspraak; naam, functie van huisarts
en zijn/haar AGB-zorgverlenerscode; NAW-gegevens client en geboortedatum; (vermoeden van) een DSM-classificatie; indicatie ‘Gespecialiseerde GGZ’;
 stempel huisartspraktijk en/of handtekening huisarts.


De consultduur is 60 min, tenzij anders overeengekomen; conform de regel ‘planning is realisatie’. Er wordt volgens het zorgprestatiemodel maandelijks gefactureerd.
Elk inhoudelijk contact op een dag (sessie, telefoon, e-mail, digitaal contact) wordt bij facturatie opgeteld tot 1 prestatie (=totaal aantal min) per dag. Zo kan
op een datum 1 prestatie van bv 75 min worden gedeclareerd, waar zowel een sessie als overig inhoudelijk contact plaatsvond; dit moet nl. worden opgeteld.

Ik factureer rechtstreeks bij de verzekeraar. Het tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de NZA met een afslag vastgesteld door de specifieke zorgverzekeraar.
De verzekeringsmaatschappij verrekent dit vervolgens met uw eigen landelijk vastgesteld risico. 


Partner- relatiegesprekken

Deze gesprekken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat ik hanteer is 130,00 euro per sessie. Sommige verzekeraars hebben
voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzkering. Deze informatie kunt u vinden in de polis van
uw verzekering.

Partner relatiegesprekken voortkomend uit de behandeling van een van de twee partners worden wel vergoed door de zorgverzekeraar en vallen
onder de behandeling van de aangemelde client.


Niet nagekomen afspraken

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur  (een werkdag) vantevoren. Afspraken op maandag moeten op vrijdag voor 13.00 worden afgezegd. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, wordt de
afspraak in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur van 50 euro. Een factuur voor niet nagekomen afspraken kan niet worden ingediend bij
uw zorgverzekeraar.Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2024 - Website laatst aangepast januari 2024