psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Kosten


Vergoeding Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

De meeste kosten voor psychologische behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Er wordt al enkele jaren onderscheid gemaakt tussen eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns psychologische zorg (psychotherapie).
Vanaf 1 januari 2014 is de term eerstelijns psychologische zorg vervangen door Generalistische basis GGZ. De term tweedelijns psychologische zorg (psychotherapie) is gelijktijdig vervangen door Gespecialiseerde GGZ.

Voor beide vormen van psychotherapie kunt u bij mij terecht.

Eerstelijns psychologische zorg/Generalistische basis GGZ.

Vanaf januari 2014 bestaat deze uit 4 prestaties: kort, middellang, intensief en chronisch.
De gesprekken worden vergoed vanuit het basispakket met een vast, door het NZa vastgestelde vergoeding per pakket.

Psychotherapie / Gespecialiseerde GGZ

Behandelingen worden vergoed vanuit het basispakket. Er is geen limiet gesteld aan het aantal gesprekken. Er worden geen zittingen of sessies in rekening gebracht, maar de hele behandeling (in minuten) in de vorm van een DBC die maximaal na een jaar wordt gedeclareerd. Er kan na dat jaar een nieuwe DBC worden geopend, de behandeling hoeft niet te zijn afgerond na een jaar.


Aan het einde van de behandeling ontvangt u of uw zorgverzekeraar de DBC-nota. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het probleem en de duur van de behandeling. Bij behandelingen langer dan een jaar wordt standaard na één jaar een nota verstuurd.

Voor u is het van belang of ik een contract heb afgesloten met uw zorgverzekeraar. Als dit wél zo is, dan stuur ik rechtstreeks de DBC-nota naar uw zorgverzekeraar en krijgt u 100% van de behandeling vergoed.  Wel verrekent de zorgverzekeraar met u het standaard eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico afhankelijk van uw eigen keuze voor de polis.
In 2021 heb ik contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars afgesloten. Voor specifieke informatie verwijs ik naar uw verzekeringsmaatschappij en uw polis.

De maximale DBC-tarieven voor de GGZ worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Bekijk ook hiervoor  de website van uw zorgverzekeraar, voor nadere informatie over de kosten en vergoeding.

Partner- relatiegesprekken

Deze gesprekken worden niet vanuit de basisverzekering vergoed. Het tarief dat ik hanteer is 130,00 euro per sessie. Sommige verzekeraars hebben voor behandeling van deze problemen een deel vergoeding opgenomen in de aanvullende verzkering. Deze informatie kunt u vinden in de polis van uw verzekering.
Partner relatiegesprekken voortkomend uit de behandeling van een van de twee partners worden wel vergoed door de zorgverzekeraar en vallen onder de behandeling van de aangemelde client.

Niet nagekomen afspraken

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur  (een werkdag) vantevoren. Afspraken op maandag moeten op vrijdag voor 13.00 worden afgezegd. Als een afspraak niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, wordt de afspraak in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur van 50 euro. Een factuur voor niet nagekomen afspraken kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.
Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
© 2010-2021 - Website laatst aangepast november 2021