psychotherapiepraktijk praktysk
kinderen - jeugdigen - volwassenen

Home Voor wie Aanmelden Kosten Beroepscode Links Contact

Home


Kennismaking

Welkom op de website van Praktysk: de praktijk voor psychotherapie en andere vormen van psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling voor
volwassenen en jong volwassenen vanaf 16 jaar.

Psychotherapiepraktijk Praktysk geeft  zowel praktisch gerichte als betrokken zorg en is gelegen in Amsterdam-oost, gesitueerd in een klein bedrijvencentrum.

De praktijk is een vrijgevestigde praktijk voor zowel Basis GGZ  als Gespecialiseerde GGZ.
Vrijgevestigd stelt mij, Betty Wijmstra, in staat
om mij volledig en in vrijheid te kunnen richten op effectieve- en op de persoon afgestemde zorg. Tevens
om zonder lange wachtlijsten en overbodige bureaucratie te kunnen werken.
Ik ben aangesloten bij de organisatie voor vrijgevestigde psychotherapiepraktijken
in Nederland, de L.V.V.P. Deze organisatie waarborgt de kwaliteit in de vrijgevestigde praktijken.

De praktijk wordt gevoerd vanuit ervaring in de ambulante en dagklinische en klinische geestelijke gezondheidszorg, zowel met kinderen, jeugdigen als volwassenen.
Daarbij vind ik het belangrijk mijn methodiek blijvend te ontwikkelen en moderniseren, waarbij ik een kritisch oog op mijzelf wil houden en laten houden. Mede om
die reden is de praktijk verbonden met psychologiepraktijk Maatschap Linnaea. Daarnaast is de praktijk verbonden met het gezondheidscentrum Vrolikstraat.

Ik ben Klinisch psychologe, BIG geregistreerd GZ- psychologe en BIG-geregistreerd psychotherapeute, lid en supervisor van de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten en de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische psychotherapie. Tevens heb ik de bevoegdheid tot hetgeven van EMDR behandelingen. 

BIG-registratienummer: Gz-psycholoog en Klinisch psycholoog nr 69055112825, Psychotherapeut 89055112816 

Visie

Meestal na lang aarzelen wordt de stap gezet om zich aan te melden voor psychotherapie. Ik vind het belangrijk dan zo snel mogelijk passende hulp te bieden.  
Daarbij kijk ik in eerste instantie wel,  maar niet alleen naar de klachten. Het gaat waar mogelijk en nodig ook om het bredere perspectief van de persoonlijke
ontwikkeling. Meer basale processen, die mogelijk bijdragen tot het in stand houden van problemen komen ook aan de orde wanneer het helpt bij het
oplossen van de aanmeldingsklachten.

Ik ga ervan uit dat klachten of problemen zich vormen in dialoog tussen de persoon en een brede context van relaties, gezin en/of omgeving. Om de
problematiek goed te begrijpen en te behandelen, wordt daar dan ook zorgvuldig naar gekeken.  Een goed contact met de huisarts of de verwijzende
specialist onderhoud ik in mijn praktijk om de hulpverlening optimaal af te stemmen.


Domselaerstraat 108     1093 MA Amsterdam     06 12240692

hjwijmstra@psychotherapie-praktysk.nl

www.psychotherapie-praktysk.nl
ow
© 2010-2024 - Website laatst aangepast januari 2024